TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
TT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Chức vụ Số ĐT Email
01 Nguyễn Trung Dũng TS Triết học Trưởng khoa – Bí thư Chi bộ 0918108326 ntdunghui@gmail.com
02 Nguyễn Minh Tiến TS LS Đảng Giảng viên 0913134041 nguyenminhtients@gmail.com
03 Biền Quốc Thắng TS Triết học Giảng viên 0983628890 bienthang _hcm@yahoo.com
04 Bùi Thị Hảo TS KTCT Phó Trưởng khoa 0913293836 buithihao@iuh.edu.vn
05 Hồ Văn Đức TS Triết học Giảng viên 0973545429 hongngoc_2007@yahoo.com.vn
06 Đặng Thị Minh Phượng TS LS Đảng Giảng viên 0918841782 minhphuonglsd@hcmussh.edu.vn
07 Trần Hữu Thắng TS Lịch sử Trưởng BM 0909263509 tranhuuthang2013@gmail.com
08 Phạm Thị Lan TS Triết học Giảng viên 0977419826 thulandhsp@gmail.com
09 Nguyễn Thị Thu Hiền NCS Triết học Giảng viên 0943022244 thuhien_dhcn@yahoo.com.vn
10 Huỳnh Ngọc Bích NCS Triết học Giảng viên 0944154938 huynhbich2910@gmail.com
11 Trương Hoàng Tuấn ThS KTCT Phó khoa 0964333799 tuantruonghoang@ymail.com
12 Lê Thị Quỳnh Hương ThS LS Đảng Giảng viên 0913420120 quynhhuong@yahoo.com
13 Lê Hoài Nam ThS LS Đảng Giảng viên 0989954775 hoainambthcm@gmail.com
14 Vũ Thị Thu Trang ThS LS Đảng Giảng viên 0989488961 trangvt217@gmail.com
15 Bùi Văn Như ThS LS Đảng Giảng viên 0976277407 nhulsd@gmail.com
16 Mai Thị Hồng Hà ThS Triết học Giảng viên – Tổ trưởng CĐ 0907619681 hương.my1981@gmail.com
17 Hoàng Thị Duyên ThS Triết học Giảng viên 0975188719 duyenhoang237@yahoo.com
18 Nguyễn Thị Nụ ThS Triết học Giảng viên 0977196982 rosebudvn@gmail.com
19 Nguyễn T Minh Phương ThS Triết học Giảng viên 01659193276 tofo1114@gmail.com
20 Ngô Văn Duẩn ThS Triết học Giảng viên – Phó Bí thư Chi bộ 0903882886 ngovanduan08@gmail.com
21 Lại Quang Ngọc ThS Triết học Trưởng BM 0914788578 ngoclai.303@gmail.com
22 Ng.L Thanh Hoàng ThS Triết học Giảng viên 0903059268 tig104meg@gmail.com
23 Trương Thị Chuyền ThS Triết học Giảng viên 0976273447 chuyen_dhcn@yahoo.com
24 Lê Thị Hương ThS Triết học Giảng viên 0912637399  sophia1173@gmail.com
25 Vũ Bá Hải ThS KTCT Giảng viên 0972777558 vuhaikinhte@gmail.com
26 Huỳnh Thị Yến Ny ThS GDCT Giảng viên 0987202068 huynhthiyenny@yahoo.com
27 Ngụy Thị Hồng Lợi ThS Tâm lý học Giảng viên 01234241111  hongloixdd@yahoo.com
28 Trần Văn Hoa ĐH GDCT Giảng viên 0937788509 tran.vanhoa33@yahoo.com
29 Nguyễn Thị Thúy Quyên ĐH Giáo vụ 0976875907 ngthuyquyen@gmail.com

 

Liên kết website