TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thông báo mở lớp học phần các môn LLCT (bổ sung đợt 2)
05/09/2018

Khoa LLCT thông báo đến các em sinh viên đăng ký học bổ sung đợt 2 các môn do khoa chủ quan như sau:

  1. Đối với các môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, do số lượng sinh viên đăng ký không đủ để mở lớp, nên các lớp học phần này hủy;
  2. Đối với môn Đường lối cách mạng Việt Nam:

– Sinh viên đến phòng Tài chính kế toán đóng tiền từ ngày 05/09 đến hết ngày 21/09/2018;

– Thời khóa biểu bắt đầu từ tuần 10/9/2018, học vào các buổi: thứ 5, tiết 12-14, phòng B4.06; thứ 6, tiết 12-14, phòng B4.06;

– Giảng viên: ThS. Lê Hồng Quang.

Trân trọng!

Liên kết website