TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thông báo mở lớp học trả nợ môn Chính trị và Giáo dục pháp luật (hệ niên chế)
25/10/2018

Khoa Lý luận Chính trị mở lớp học lại các môn Chính trị và Giáo dục pháp luật cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề (hệ niên chế). Sinh viên còn nợ các môn học này, đến văn phòng khoa Lý luận Chính trị (tầng trệt nhà D) để đăng ký học lại.

Thời gian đăng ký: từ ngày 25/10/2018 đến 16/11/2018.

Liên kết website