ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
TS. Nguyễn Trung DũngChức vụ: Trưởng khoa – Bí thư Chi bộ 14

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 02838940390 – ext 153

Email: ntdunghui@gmail.com

TS. Bùi Thị HảoChức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn: Kinh tế Chính trị

Số điện thoại: 0913293836

Email: buithihao@iuh.edu.vn

TS. Hồ Văn ĐứcChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0973545429

Email: hovanduc@iuh.edu.vn

TS. Đặng Thị Minh PhượngChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Số điện thoại: 0918841782

Email: minhphuonglsd@hcmussh.edu.vn

TS. Phạm Thị LanChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0977419826

Email: thulandhsp@gmail.com

TS. Trần Hữu ThắngChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử

Số điện thoại: 0909263509

Email: tranhuuthang2013@gmail.com

TS. Đỗ Thị Hiện

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Số điện thoại: 0917223839

Email: dothihien@iuh.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thúy Cường

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0917107268

Email: nguyenthithuycuong@iuh.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu HiềnChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0943022244

Email: thuhien_dhcn@yahoo.com.vn 

NCS . ThS. Huỳnh Ngọc BíchChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0942912249

Email: huynhbich2910@gmail.com

ThS. Lại Quang NgọcChức vụ: Trưởng Bộ môn

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0914788578

Email: ngoclai.303@gmail.com

ThS. Lê Thị Quỳnh HươngChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam

Số điện thoại: 0913420120

Email: quynhhuongxuhue@gmail.com

ThS. Mai Thị Hồng HàChức vụ: Giảng viên –  Tổ trưởng Công đoàn

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0907619681

Email: hương.my1981@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị NụChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0977196982

Email:  nuhaiduong@gmail.com

ThS. Hoàng Thị DuyênChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0975188719

Email: duyenhoang237@yahoo.com

ThS. Ngô Văn DuẫnChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0903882886

Email: ngovanduan08@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Minh PhươngChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 01659193276

Email: tofo1114@gmail.com

ThS. Lê Hoài NamChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam

Số điện thoại: 0989954775

Email: lehoainam@iuh.edu.vn

ThS. Bùi Văn NhưChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Số điện thoại: 0976277407

Email: nhulsd@gmail.com

ThS. Vũ Thị Thu TrangChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Thế giới

Số điện thoại: 0989488961

Email: trangvt217@gmail.com

ThS. Vũ Bá HảiChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kinh tế Chính trị

Số điện thoại: 0972777558

Email: vuhaikinhte@gmail.com

ThS. Lê Thị HươngChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0912637399

Email: sophia1173@gmail.com

ThS. Trương Thị ChuyềnChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0976273447

Email: chuyenthitruong@gmail.com

ThS. Ngụy Hồng LợiChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Tâm lý học

Số điện thoại: 0834241111

Email: hongloillct@gmail.com

ThS. Huỳnh Thị Yến NyChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục Chính trị

Số điện thoại: 0987202068

Email: huynhthiyenny@yahoo.com

ThS. Lê Đình TrườngChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0339835092

Email: truongthi1971@gmail.com

  ThS. Lê Hồng QuangChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục Chính trị

Số điện thoại: 0983155053

Email: lehongquang@iuh.edu.vn

ThS. Lê Thanh HòaChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Chính sách công

Số điện thoại: 0942203311

Email: lethanhhoa@iuh.edu.vn

ThS. Trương Ngọc LânChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0932146395

Email: truongngoclan@iuh.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị LoanChức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử

Số điện thoại: 0979986754

Email: nguyenthiloan@iuh.edu.vn

  KS. Nguyễn Thị Thúy QuyênChức vụ: Giáo vụ

Chuyên môn: Hóa học

Số điện thoại: 0976875907

Email: ngthuyquyen@gmai.com

Liên kết website