TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên

 

TS. Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Trưởng khoa – Bí thư Chi bộ 14

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 02838940390 – ext 153

Email: ntdunghui@gmail.com

 

TS. Bùi Thị Hảo

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn: Kinh tế Chính trị

Số điện thoại: 0913293836

Email: buithihao@iuh.edu.vn

 

TS. Hồ Văn Đức

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0973545429

Email: hovanduc@iuh.edu.vn

 

TS. Đặng Thị Minh Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Số điện thoại: 0918841782

Email: minhphuonglsd@hcmussh.edu.vn

 

 

TS. Phạm Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0977419826

Email: thulandhsp@gmail.com

 

TS. Trần Hữu Thắng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử

Số điện thoại: 0909263509

Email: tranhuuthang2013@gmail.com

 

 

 

TS. Đỗ Thị Hiện

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Số điện thoại: 0917223839

Email: dothihien@iuh.edu.vn

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Cường

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0917107268

Email: nguyenthithuycuong@iuh.edu.vn

 

 

 

NCS . ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0943022244

Email: thuhien_dhcn@yahoo.com.vn 

 

 

NCS . ThS. Huỳnh Ngọc Bích

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0942912249

Email: huynhbich2910@gmail.com

 

 

ThS. Lại Quang Ngọc

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0914788578

Email: ngoclai.303@gmail.com

 

 

ThS. Lê Thị Quỳnh Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam

Số điện thoại: 0913420120

Email: quynhhuongxuhue@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Lâm Thanh Hoàng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0903059268

Email: tig104meg@gmail.com

 

ThS. Mai Thị Hồng Hà

Chức vụ: Giảng viên –  Tổ trưởng Công đoàn

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0907619681

Email: hương.my1981@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Thị Nụ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0977196982

Email:  nuhaiduong@gmail.com

 

ThS. Hoàng Thị Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0975188719

Email: duyenhoang237@yahoo.com

 

 

ThS. Ngô Văn Duẫn

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0903882886

Email: ngovanduan08@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 01659193276

Email: tofo1114@gmail.com

 

 

ThS. Lê Hoài Nam

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam

Số điện thoại: 0989954775

Email: lehoainam@iuh.edu.vn

 

ThS. Bùi Văn Như

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Số điện thoại: 0976277407

Email: nhulsd@gmail.com

 

ThS. Vũ Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử Thế giới

Số điện thoại: 0989488961

Email: trangvt217@gmail.com

 

 

ThS. Vũ Bá Hải

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kinh tế Chính trị

Số điện thoại: 0972777558

Email: vuhaikinhte@gmail.com

 

 

ThS. Lê Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0912637399

Email: sophia1173@gmail.com

 

 

ThS. Trương Thị Chuyền

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0976273447

Email: chuyenthitruong@gmail.com

 

 

ThS. Ngụy Hồng Lợi

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Tâm lý học

Số điện thoại: 0834241111

Email: hongloillct@gmail.com

 

 

ThS. Huỳnh Thị Yến Ny

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục Chính trị

Số điện thoại: 0987202068

Email: huynhthiyenny@yahoo.com

 

 

ThS. Lê Đình Trường

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0339835092

Email: truongthi1971@gmail.com

 

 

ThS. Lê Hồng Quang

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục Chính trị

Số điện thoại: 0983155053

Email: lehongquang@iuh.edu.vn

 

 

ThS. Lê Thanh Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Chính sách công

Số điện thoại: 0942203311

Email: lethanhhoa@iuh.edu.vn

 

 

ThS. Trương Ngọc Lân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Triết học

Số điện thoại: 0932146395

Email: truongngoclan@iuh.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử

Số điện thoại: 0979986754

Email: nguyenthiloan@iuh.edu.vn

  KS. Nguyễn Thị Thúy Quyên

Chức vụ: Giáo vụ

Chuyên môn: Hóa học

Số điện thoại: 0976875907

Email: ngthuyquyen@gmai.com

 

Liên kết website