ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Giới thiệu Khoa
Giới thiệu Khoa

1. Giới thiệu chung

Tên đơn vị (tiếng Việt): KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tên đơn vị (tiếng Anh): FACULTY OF POLITICAL SCIENCE THEORY

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là phòng Công tác chính trị, được thành lập từ năm 2003, có  nhiệm vụ cơ bản là giảng dạy các môn Lý luận chính trị, cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng; môn triết học, chương trình sau đại học, cho học viên cao học, nghiên cứu sinh không chuyên Triết học; giáo dục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa bao gồm 31 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có 8 tiến sĩ, 5 NCS, 14 thạc sĩ, 1 cử nhân, được phân thành 3 tổ bộ môn: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh  – Đường lối cách mạng của ĐCSVN; Âm nhạc.

Tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị

2. Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng của đơn vị

 • Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, khoa Lý luận chính trị có chức năng tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng các môn học thuộc lĩnh vực lý luận chính trị, âm nhạc; quản lý giảng viên và cơ sở vật chất do nhà trường giao;Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, khoa Lý luận chính trị có chức năng tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng các môn học thuộc lĩnh vực lý luận chính trị; quản lý giảng viên và cơ sở vật chất do nhà trường giao;
 • Tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho sinh viên toàn trường;
 • Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng về chức năng và nhiệm vụ của Khoa.

b. Nhiệm vụ của đơn vị

 • Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn: Triết học, Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Âm nhạc cho các bậc đào tạo chính quy Sau đại học, Đại học, các hệ đào tạo không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường;
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa quản lý;
 • Xây dựng, biên soạn, quản lý và cung cấp nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong toàn Trường;
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, và học sinh, sinh viên trong lĩnh vực các môn Lý luận chính trị;
 • Xây dựng thời khóa biểu, quản lý bảng điểm các môn học do khoa trực tiếp đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ được giao;
 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đối với các môn học do Khoa chủ quản;
 • Giảng dạy, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên toàn trường;
 • Quản lý toàn diện cán bộ, giảng viên trong Khoa; đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo quy định của Nhà trường; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, giảng viên trong Khoa;
 • Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức; về công tác tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển giảng viên, và công tác bổ nhiệm nhân sự quản lý của Khoa;
 • Quản lý và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về cơ sở vật chất của Khoa;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Thông tin hoạt động & Thành tựu nổi bật

Hàng năm, khoa Lý luận chính trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập thể giảng viên trong khoa luôn đoàn kết với tinh thần “tương thân, tương ái”, cùng nhau xây dựng môi trường sư phạm vững mạnh. Từ năm học 2011 – 2012 đến nay, Khoa luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, và được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm 2014.

Tổ Công đoàn Khoa đã tham gia tích cực vào các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức, và đạt nhiều giải cao như: giải nhất cắm hoa năm 2014, giải ba nấu ăn năm 2014,  giải nhất hát đơn ca và giải nhất hát song ca năm 2015,… Năm 2014, Tổ Công đoàn Khoa vinh dự nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Định hướng phát triển trong những năm học tiếp theo, Khoa Lý luận chính trị xác định nhiệm vụ trọng tâm là: đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, và khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của sinh viên.

Liên kết website