TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Chi bộ 14 kết nạp đảng viên
08/11/2018

Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”.

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, các Nghị quyết của Đảng ta luôn nhấn mạnh đến công tác phát triển Đảng. Đặc biệt, Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21/1/2000 của Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng (khóa VIII) chỉ rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, Chi bộ 14 luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhằm bổ sung quần chúng ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngày 13/10/2018, Chi bộ 14 đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đối tượng đảng, quần chúng ưu tú Bùi Văn Như. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, đã trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Bùi Văn Như trong thời gian thử thách 12 tháng để trở thành Đảng viên chính thức.

Hiện nay, Chi bộ 14 có 23 đồng chí đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị, công tác giảng dạy tại khoa LLCT. Chi bộ 14 nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, luôn giữ vững đoàn kết, bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác giảng dạy và tư tưởng cho sinh viên toàn trường./.

Đ/c Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, trao Quyết định kết nạp Đảng

Đ/c Trương Hoàng Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy, tặng hoa chúc mừng

Chi ủy Chi bộ 14 chúc mừng đ/c Bùi Văn Như

Liên kết website