ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu chiến lược của Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu chiến lược của Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 1. Tầm nhìn

Trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo:

 • Trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam: đứng trong tốp 10 các trường đại học trong nước;
 • Tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng: các chương trình đào tạo được tiếp cận theo hướng ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội;
 • Chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo: phát triển ý tưởng mới, cải tiến, sáng tạo trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, ươm mầm doanh nghiệp, hợp tác và thương mại hóa sản phẩm khoa học.
 1. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất và hội nhập quốc tế nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước:

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao: có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội, có năng lực tư duy sáng tạo và năng lực khởi nghiệp;
 • Có năng lực, phẩm chất: có đạo đức, có lòng nhân ái; luôn có tinh thần đam mê, nghiên cứu, học hỏi; có tư duy logic chặt chẽ, có sáng kiến đột phá, làm việc an toàn, có tinh thần hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc;
 • Hội nhập quốc tế: có khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế; có kiến thức ngoại ngữ và công nghệ thông tin để tiếp cận nhanh tri thức, công nghệ hiện đại trong khu vực và thế giới;
 • Đóng góp cho sự phát triển của đất nước: nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ làm tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; làm giàu cho đời sống tri thức và kinh tế cũng như hoạt động nghề nghiệp, thông qua các dịch vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 1. Mục tiêu chung

Xây dựng công nghệ quản lý hiện đại, hoàn thành cơ bản các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế;

Tiên phong trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy kết nối phục vụ cộng đồng; tạo môi trường học tập và làm việc thu hút người học và giảng viên có năng lực và trình độ cao; phát triển bền vững trên cơ sở tự chủ tài chính.

Để đạt được mục tiêu chung, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra các mục tiêu như sau:

 • Tiên phong trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: tăng chất lượng người học tốt nghiệp; nâng cao tỷ lệ có việc làm và vị trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; tăng cường quốc tế hóa các chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức đảm bảo chất lượng; tăng cường hợp tác với các tổ chức trong việc tuyển dụng người học tốt nghiệp; tăng chất lượng các công trình nghiên cứu công bố trong nước và quốc tế; thực thi các chính sách hỗ trợ hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế; thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ;
 • Thúc đẩy kết nối phục vụ cộng đồng: mở rộng các hoạt động của công dân tích cực trong kết nối cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích người học, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng; khai thác các phương tiện truyền thông một cách hiệu quả; phát triển năng lực đội ngũ làm truyền thông;
 • Xây dựng cơ sở giáo dục hiện đại: phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu; tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa sôi động ngay trong khuôn viên Nhà trường; xây dựng khuôn viên xanh và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến; phát triển hệ thống học tập trực tuyến hiệu quả;
 • Thu hút nguồn lực chất lượng cao trong và ngoài nước: duy trì được đội ngũ giảng viên có năng lực; có cơ chế đãi ngộ phù hợp; tuyển dụng và tìm kiếm nhân sự chất lượng cao; đa dạng hóa hình thức tuyển dụng; tăng cường phát triển năng lực nhân sự; thực hiện bố trí công việc phù hợp; cải thiện môi trường làm việc; nâng cao thu nhập của viên chức, người lao động;
 • Đầu tư và thu nhập ổn định, bền vững: tăng doanh thu thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các tài nguyên khác; đầu tư hợp lý cho nguồn nhân lực, đào tạo và nghiên cứu, hoạt động phục vụ cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống người học; duy trì khoản dự phòng; tăng cường ngân sách cho kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục.
 1. Giá trị cốt lõi

Với mục tiêu và tầm nhìn trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; giá trị cốt lõi Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được đúc kết: “Đổi mới – Đoàn kết – Nhân văn”.

 • Đổi mới: liên tục tìm kiếm những cách làm mới và tốt hơn, sáng tạo, đổi mới và dám nghĩ, dám làm để thử những điều mới và tạo cơ hội để cải tiến và đạt đến tầm cao mới;
 • Đoàn kết: chịu trách nhiệm và làm chủ, đồng thời phối hợp làm việc với tất cả các đơn vị và các bên liên quan để khai thác triệt để các nguồn lực và năng lực cũng như sử dụng và triển khai hiệu quả chúng;
 • Nhân văn: đối xử với từng cá nhân và tập thể bằng lòng nhân ái, vị tha, công bằng, công tâm và hướng đến phát triển tiềm năng và hiện thực hóa nguyện vọng; làm việc chuyên nghiệp và đạo đức cũng như phục vụ và đóng góp cho cộng đồng với tư cách là một công dân có trách nhiệm.
 1. Phương châm hoạt động

Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức – đời sống” là phương châm hoạt động của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đạt được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.

Đổi mới tư duy của người học, người học tốt nghiệp và viên chức, người lao động thông qua hoạt động đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có chất lượng để làm giàu thêm tri thức và đời sống của người dân và các hoạt động nghề nghiệp tại Việt Nam, vì một nền kinh tế bền vững và có mức sống cao hơn.

 1. Triết giáo dục

Nhà trường hướng đến đào tạo người học trở thành những người có đầy đủ phẩm chất CARE, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường. Những phẩm chất của người học mà Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người học đạt được trong quá trình tham gia học tập tại Trường.

Phẩm chất CARE của người học được thể hiện Những yếu tố người họcthể hiện được
Compassionate Leader – một nhà lãnh đạo nhạy bén –   Có lòng nhân ái, cảm thông và đạo đức trong lãnh đạo;-   Có khả năng làm việc theo nhóm và hợp tác hiệu quả;

–   Có kỹ năng quản lý và giao tiếp trong việc lãnh đạo các nhóm;

–   Tự tin và tôn trọng người khác.

Avid Lifelong Learner – một người không ngừng học tập tích cực –   Có sự tò mò, ham học hỏi và tinh thần học tập suốt đời;-   Có tư duy cởi mở và dễ tiếp thu những ý tưởng, khái niệm, kiến thức mới;
Rational Thinker – một người có suy nghĩ thấu đáo, hợp lý –   Có tư duy phản biện trong việc phân tích các dữ kiện và các lựa chọn trước khi đưa ra đánh giá;-   Phân tích và giải quyết vấn đề một cách hợp lý và có hệ thống.
Enterprising Innovator – một nhà cải cách trong hoạt động kinh doanh –   Có tư duy và sự tháo vát trong kinh doanh;-   Có sự sáng tạo và đổi mới trong việc đưa ra các ý tưởng và giải quyết các vấn đề trong thực tế;

–   Xác định cơ hội và chấp nhận các rủi ro có thể kiểm soát được.

Triết lý giáo dục của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích bồi dưỡng người học có được các phẩm chất CARE, chuẩn bị cho người học hành trang bước vào cuộc sống và thế giới việc làm trong tương lai.

Triết lý này giúp rèn luyện người học trong việc áp dụng và nâng cao tri thức thông qua việc trải nghiệm thực tế, học tập một cách tích cực và nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và xã hội. Cộng đồng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sống trong việc chuyển đổi tư duy và làm giàu thêm tri thức – đời sống, các hoạt động nghề nghiệp của người học và các bên liên quan bằng cách phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội:

 • Các phẩm chất CARE: bồi dưỡng để người học trở thành nhà lãnh đạo nhân ái, luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi, người có tư duy logic chặt chẽ và có sáng kiến đột phá trong công việc;
 • Áp dụng và nâng cao tri thức: các chương trình đào tạo được thiết kế để đảm bảo sự phù hợp và tính cập nhật, có xem xét xu hướng phát triển của các ngành nghề và nhu cầu của các bên liên quan, sử dụng mô hình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc gia, khu vực và quốc tế;
 • Chuẩn bị cho cuộc sống và tương lai của công việc: tạo điều kiện cho người học tham gia vào môi trường thực tế và thế giới việc làm thông qua thực tập, dự án, nghiên cứu ứng dụng, thí nghiệm, học tập tích cực và phục vụ cộng đồng. Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, kỹ năng giao tiếp và quản lý, lòng nhân ái và tư duy khởi nghiệp;
 • Đổi mới tư duy, làm giàu cho tri thức và đời sống thông qua các dịch vụ cộng đồng và đóng góp cho xã hội cũng như nền kinh tế thông qua nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vì một nền kinh tế bền vững với mức sống cao hơn.
 1. Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Áp dụng cách tiếp cận tổng thể đối với hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua việc lập kế hoạch theo định hướng thị trường và xây dựng chương trình đào tạo dựa trên xu hướng phát triển của nền kinh tế và các ngành nghề, nhu cầu của các bên liên quan và mối liên kết giữa thực tiễn ngành nghề và học thuật với Nhà trường;
 • Liên tục cải thiện hoạt động đảm bảo chất lượng bằng cách tích cực thu hút sự tham gia của các bên liên quan và nắm bắt các công nghệ mới nhất cũng như các phương pháp giáo dục và nghiên cứu tốt nhất;
 • Phát triển tập thể viên chức, người lao động có năng lực và tận tâm; kết hợp với hệ thống dạy và học hiệu quả nhằm tạo ra người học có đầy đủ các phẩm chất CARE để có thể đáp ứng được thách thức của việc làm trong tương lai;
 • Triển khai hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế để hỗ trợ nỗ lực không ngừng nhằm duy trì chất lượng và thúc đẩy văn hóa chất lượng trong toàn trường.

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết website