ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tầm nhìn – Sứ mạng Khoa Lý luận Chính trị
Tầm nhìn – Sứ mạng Khoa Lý luận Chính trị

GIỚI THIỆU

Khoa Lý luận chính trị (FACULTY OF POLITICAL SCIENCE THEORY) thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là phòng Công tác chính trị, được thành lập từ năm 2003. Khoa có  nhiệm vụ cơ bản là giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên, học viên và giáo dục, tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị đào tạo uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi và bắt kịp xu hướng phát triển trong nước và quốc tế.

SỨ MẠNG

Góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho Nhà trường thông qua việc trang bị cho người học nền tảng tư tưởng chính trị, tư duy phản biện, các kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội. Giúp người học có khả năng cập nhật kiến thức đáp ứng những thách thức nghề nghiệp với tâm thế chủ động thay đổi và hòa nhập trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.

Khoa Lý luận Chính trị

Liên kết website