ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin tổ chức Seminar
17/04/2024

Kính mời quý thầy cô trong khoa đến tham dự Seminar Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Thời gian: 8h00 ngày 22/04/2024

Địa điểm: Trực tiếp tại Văn phòng Khoa Lý luận chính trị

Đối tượng tham dự: Giảng viên Nhóm kinh tế chính trị và quý thầy cô trong khoa LLCT quan tâm.

Nội dung: Phản biện ngân hàng câu hỏi môn Kinh tế chính trị

Trân trọng!

Liên kết website