ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Seminar
17/04/2024

Kính mời quý thầy cô trong khoa đến tham dự Seminar Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian: 7g30 ngày 27/04/2024

Địa điểm: Trực tiếp tại Văn phòng Khoa Lý luận chính trị

Đối tượng tham dự: Giảng viên Nhóm tư tưởng Hồ Chí Minh và quý thầy cô trong khoa LLCT quan tâm.

Nội dung: Phản biện ngân hàng câu hỏi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trân trọng.

Liên kết website