TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Dân chủ – Sáng tạo – Đoàn kết – Hội nhập
12/06/2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường E4, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Xuân Điền – Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy nhà trường có đồng chí Phan Hồng Hải – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ trường, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ và 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 đảng viên đang sinh hoạt tại 23 Chi bộ trực thuộc trường.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Hồng Hải đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của kỳ đại hội này, ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhà trường, đồng thời tiếp tục định hướng trường trở thành đơn vị đi đầu trong đào tạo theo hướng ứng dụng, được công nhận bởi các tổ chức kiểm định trong khu vực và trên thế giới. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của nhà trường. Đảng bộ trường là một khối thống nhất, đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, trách nhiệm trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.


Đồng chí Phan Hồng Hải phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong phiên trù bị, Đại hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường, cũng như Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc.


Đại biểu Lê Ngọc Sơn góp ý Dự thảo văn kiện Đảng bộ trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Điền đã biểu dương kết quả của Đảng bộ nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó đặc biệt biểu dương một số chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra như công tác phát triển Đảng, các danh hiệu thi đua và công tác kiểm định chất lượng. Đồng chí cũng nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế chính trị thế giới sẽ có tác động không nhỏ đến nhà trường trong giai đoạn cuộc Cách mạnh công nghiệp 4.0 đang bùng nổ. Nhà trường cần có những chiến lược hành động và giải pháp cụ thể, tận dụng mọi nguồn lực đang có tại cơ sở, cần gắn đào tạo với nhu cầu xã hội để xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp; nâng chuẩn đầu ra cho sinh viên, tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng mềm, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ươm mầm ước mơ và hoài bão trong sinh viên. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ – giảng viên và sinh viên trường để ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Đảng bộ cũng cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…


Đồng chí Trần Xuân Điền phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.


Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Liên kết website