ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Khoa Lý luận Chính trị long trọng tổ chức Hội thảo Khoa học cấp khoa năm 2023
20/11/2023

Ngày 20/11/2023, Khoa Lý luận Chính trị long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023 với chủ đề: Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Phòng Nghiên cứu 4, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học cấp khoa là hoạt động thường niên của Khoa Lý luận Chính trị. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, giảng viên. Từ đó, giúp các giảng viên bổ sung các nội dung giảng dạy các môn lý luận chính trị trong tình mới.

Tham dự hội thảo là các nhà khoa học và các giảng viên của Khoa Lý luận Chính trị tham gia với các tham luận có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, với các giải pháp thiết thực có thể ứng dụng vào hoạt động giảng dạy của Khoa.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

TS. Đỗ Thị Hiện trình bày tham luận tại Hội thảo với tiêu đề: “QUAN ĐIỂM “CHĂM LO CHO THANH NIÊN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀTOÀN XÃ HỘI” TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG”

ThS. Nguyễn Thị Nụ trình bày tham luận tại Hội thảo với chủ đề: “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY THÔNG QUA TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG”

NCS. ThS Bùi Văn Như trình bày tham luận tại Hội thảo với chủ đề: “QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐI ĐÔI VỚI TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG”

Tin: Khoa Lý luận chính trị

 

Liên kết website