TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: Hotline liên hệ với Khoa Lý luận Chính trị
31/05/2021

Để phục vụ sinh viên trong thời gian chống dịch covid 19. Khoa Lý luận Chính trị sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến công tác của Khoa qua đường dây nóng như sau:

Cô Nguyễn Thị Thúy Quyên

Số điện thoại: 0976875907

Email: khoalyluanchinhtri@iuh.edu.vn

Trân trọng./.

Liên kết website