TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thông báo mở các lớp học phần trong thời gian nghỉ hè
28/05/2020

Căn cứ vào Thông báo số 54/TB-ĐHCN, ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Hiệu trưởng trường ĐHCN TP.HCM về việc đăng ký học phần trong thời gian nghỉ hè năm học 2019-2020, Khoa LLCT thông báo kế hoạch mở lớp học phần như sau:

  1. Từ 01/06 đến 09/06/2020, Khoa LLCT mở các lớp học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối các mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (bậc Đại học), môn Chính trị (bậc Cao đẳng);
  2. Sinh viên có nhu cầu, đăng ký tham gia lớp học (đăng ký qua mạng) từ ngày 10/06 đến 28/06/2020;
  3.  Thời gian đóng học phí từ ngày 22/06 đến 16h30 ngày 13/07/2020;
  4. Các lớp học phần đủ điều kiện mở lớp sẽ chính thức bắt đầu học từ ngày 20/07/2020.

Trân trọng thông báo!

Liên kết website