TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: Quy trình nộp hồ sơ đề nghị chấm phúc khảo học kỳ 1, năm học 2021-2022
18/01/2022

Bước 1: Sinh viên tải mẫu “ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO” điền đầy đủ các thông tin, có chữ ký

Đường link lấy mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/1UR78NgGgqvSfRgwR2p-s6UOXuqFNdITM/view?usp=sharing

Bước 2: Nộp lệ phí phúc khảo theo quy định (50.000/ môn) bằng hình thức chuyển khoản về tài khoản của nhà trường.

Bước 3: Chụp hoặc scan thông tin chuyển khoản (minh chứng nộp lệ phí) và giấy đề nghị chấm phúc khảo gửi đến email của Khoa Lý luận Chính trị: khoalyluanchinhtri@iuh.edu.vn

Hạn cuối cùng đến hết ngày 15/2/2022.

Bước 4: Khoa tiến hành chấm phúc khảo theo đề nghị.

Bước 5: Công bố kết quả./.

Liên kết website