TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022
30/10/2021

Khoa Lý luận chính trị đã mở cổng đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022

Nay thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký học phần, cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký từ ngày 30/10/2021 đến  16h30 ngày 08/12/2020

Trân trọng./.

 

Liên kết website