ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: về việc đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2021 – 2022
04/04/2022
Khoa Lý luận chính trị đã mở cổng đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2021 – 2022

Nay thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký học phần, cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký từ ngày 04/04/2022 đến  16h30 ngày 06/06/2022

Trân trọng./.

Liên kết website