TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xin hỗ trợ học phí cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
02/10/2021
✅THÔNG BÁO: Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xin hỗ trợ học phí cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
– Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 10/10/2021
✅Đối tượng:
– Sinh viên có bố và mẹ bị mất việc, không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
– Sinh viên có bố hoặc mẹ bị mất việc, bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
– Những trường hợp đặc biệt khó khăn khác (nếu có) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
-Những trường hợp bố mẹ không làm việc trong cơ quan/đơn vị thì có thể làm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn để địa phương xác nhận.
– Khai báo hồ sơ online tại: hthp.iuh.edu.vn
– Xem hướng dẫn làm hồ sơ tại: https://www.youtube.com/watch?v=bWYXxf1BJQs
Liên kết website