ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: Vv Phúc khảo bài thi cuối kỳ Học kỳ hè năm học 2018-2019
05/08/2019

Khoa Lý luận Chính trí thông báo đến sinh viên học các môn của khoa trong học kỳ hè năm học 2018-2019 về việc nhận đơn phúc khảo điểm thi, cụ thể như sau:

  1. Môn Những NLCB của CN Mác-Lênin
  • Hạn chót nhận đơn phúc khảo: 16/08/2019
  • Trả lời kết quả phúc khảo: 22/08/2019

      2. Môn Tư tưởng HCM & Đường lối CM của ĐCSVN

  •  Hạn chót nhận đơn phúc khảo: 16/08/2019
  •  Trả lời kết quả phúc khảo: 22/08/2019

Trân trọng thông báo./.

Liên kết website