TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thành lập Tổ Âm nhạc, trực thuộc khoa Lý luận chính trị
23/04/2018

Theo Quyết định số 965/QĐ-ĐHCN ngày 16/04/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ Âm nhạc được thành lập, trực thuộc Khoa lý luận chính trị, với nhiệm vụ giảng dạy học phần Nhạc lý và Guitar căn bản. Đây là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo, nhằm trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp các em phát huy năng khiếu của bản thân, tự tin trong giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Tổ Âm nhạc còn phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức và tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng.

Đội ngũ giảng viên của Tổ Âm nhạc gồm có:

  1. ThS. Trần Hữu Thắng, Tổ trưởng Bộ môn, chuyên môn Guitar;
  2. TS. Lê Viễn Quốc, chuyên môn Piano và Guiar;
  3. Nhạc sỹ Lê Huy, chuyên môn Guitar và sáng tác;
  4. Nhạc sỹ Trần Minh Trung, chuyên môn Guitar và sáng tác.
Liên kết website